Avatar

Zbigniew
Papierski

Od osiemnastu lat ABAPer.
Od trzydziestu lat programista.

INCAM Software
incam.pl

Kontakt
zbigniew.papierski@incam.pl